Avlyst 2018!

  • Hovudpartner

  • Gullpartner

Nordfjordrittet 2018 blir ikkje arrangert!

 

Etter 5 år med Nordfjordrittet har Sandane Sykkelklubb bestemt at det ikkje blir arrangert i 2018. Det er fleire årsaker til dette, men hovudårsaka er forskriftsendringar som gjer at det må kursast 70-80 løypevakter og sjåførar for å få løyve til å arrangere rittet. Dette har synt seg å bli for ressurskrevande å få gjennomført.

 

Takk til alle som har stilt opp på dugnad og delteke i ei eller anna form desse åra!

 

Nordfjordrittet UNG+TRIM+MINI vil bli arrangert i august under Sandanedagane.

 

 

Få med deg nyhende på vår Facebookside: www.facebook.com/Nordfjordrittet